Pristupačnosti

Općenito

Savezno ministarstvo za zaštitu klime, okoliš, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK) nastoji da svoje internetske stranice učini pristupačnima u skladu sa Saveznim zakonom o nesmetanom pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama Saveza (Zakon o pristupačnosti internetskih stranica – WZG), sl. list I. br. 59/2019 u važećoj verziji.

Ova Izjava o pristupačnosti važi za internetsku stranicu sanierungsbonus.at.

Stanje usklađenosti sa zahtjevima

Ova internetska stranica u potpunosti je usklađena s razinom sukladnosti AA „Smjernica za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja – WCAG 2.1“ odnosno s važećom europskom normom EN 301 549 (2021-03) u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Sadržaji s ograničenim pristupom

Nema.

Izrada ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava izrađena u 22. Svibnja 2023. Izjava je sačinjena na temelju vanjskog vrednovanja.

Povratne informacije i podaci o kontaktu

Ponude i usluge na ovoj  internetskoj stranici neprestano se poboljšavaju, mijenjaju i proširuju. Pritom su nam vrlo važni jednostavnost korištenja i dostupnost.

Ukoliko primijetite prepreke koje Vas sprječavaju u korištenju naše stranice – probleme i nedostatke u vezi s ispunjavanjem zahtjeva pristupačnosti – obavijestite nas o tome putem e-pošte. Provjerit ćemo Vaš upit i kontaktirati Vas što je prije moguće. Sve poruke i prijedloge šaljite na servicebuero@bmk.gv.at s predmetom „Prijava prepreke na internetskoj stranici sanierungsbonus.at“. Molimo opišite problem i navedite URL(ove) pogođene internetske stranice ili dokumenta.

Kontakt

Savezno ministarstvo za zaštitu klime, okoliš, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju   e-pošta: servicebuero@bmk.gv.at

Postupak provedbe

Ako ne dobijete zadovoljavajuće odgovore kroz navedene mogućnosti kontakta, možete se obratiti žalbom Austrijskoj agenciji za promicanje istraživanja s ograničenom odgovornošću (FFG). FFG zaprima žalbe elektroničkim putem pomoću Obrasca ureda za žalbe.

Žalbe provjerava FFG kako bi utvrdio odnose li se na kršenja odredbi Zakona o pristupačnosti internetskih stranica, posebice na nedostatke u poštivanju zahtjeva za pristupačnost od savezne vlade ili institucije koja joj se može dodijeliti.

Ako je žalba opravdana, FFG mora saveznoj vladi ili odnosnim pravnim osobama izdati preporuke za postupanje i predložiti mjere za otklanjanje navedenih nedostataka.

Ostale informacije o žalbenom postupku