Impresum

Impresum i objavljivanje u skladu sa članom 25 Zakona o medijima

Savezno ministarstvo za ublažavanje klimatskih promena, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK)

Radetzkystraße 2, 1030 Beč, Austrija

PDV broj (UID) ATU 37584501

Internet: www.bmk.gv.at

Ovaj veb sajt austrijskog saveznog ministarstva za ublažavanje klimatskih promena, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK) služi za poboljšanje javnog pristupa informacijama na temu termičkog saniranja zgrada i ublažavanja klimatskih promena.

Veb sajt sadrži hiperveze ka veb sajtovima trećih strana. BMK ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih stranica, niti usvaja ove veb sajtove i njihov sadržaj kao svoje. Zbog toga je korišćenje takvih hiperveza na sopstveni rizik.

Ukoliko otkrijete greške ili greške u sadržaju ovog veb sajta, molimo vas da kontaktirate servisnu kancelariju Saveznog ministarstva:

Telefon: +43 (0) 800 21 53 59
E-Mail: servicebuero@bmk.gv.at