Pristupačnosti

Opšte

Savezno ministarstvo za ublažavanje klimatskih promena, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK) nastoji da svoje veb stranice uskladi sa Saveznim zakonom o nesmetanom pristupu veb stranicama i mobilnim aplikacijama prema Saveznom službenom listu (Zakon o pristupačnosti veba – WZG) BGBl. I. Br. 59/2019 idgF, činjenje pristupačnosti bez barijera.

Ova izjava o pristupačnosti se odnosi na veb sajt sanierungsbonus.at.

Stanje usaglašenosti sa zahtevima

Ova veb lokacija je u potpunosti usklađena sa nivoom usklađenosti AA „Smernica za pristupačnost veb sadržaja – WCAG 2.1“ ili sa važećim evropskim standardom EN 301 549 (2021-03) u skladu sa Direktivom (EU) 2016/2102 Evropskog parlamenta i Saveta.

Nepristupačan sadržaj

Nema.

Kreiranje ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je izrađena maja 2023. Izjava je pripremljena na osnovu eksterne procene.

Povratne informacije i kontakt podaci

Ponude i usluge na ovoj veb stranici se stalno poboljšavaju, razmenjuju i proširuju. Lakoća korišćenja i pristupačnost su nam veoma važni.

Ukoliko primetite prepreke koje vas sprečavaju da koristite našu veb stranicu – probleme i nedostatke u vezi sa usaglašenošću sa zahtevima pristupačnosti – molimo vas da nas o njima obavestite e-poštom. Pregledaćemo vaš zahtev i kontaktirati vas što je pre moguće. Sve poruke i sugestije šaljite servicebuero@bmk.gv.at sa referencom „Prijava o barijeri na veb sajtu sanierungsbonus.at“. Opišite problem i dajte nam URL(e) veb lokacije ili dokumenta na koji se to odnosi.

Kontakt

Savezno ministarstvo za ublažavanje klimatskih promena, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju E-Mail: servicebuero@bmk.gv.at.

Procedure sprovođenja

Ako ne dobijete zadovoljavajuće odgovore od gore navedene mogućnosti za kontakt, možete uložiti žalbu Austrijskom udruženju za promociju istraživanja sa ograničenom odgovornošću (FFG). FFG prima žalbe elektronskim putem preko kontakt forme kancelarije za žalbe.

FFG ispituje žalbe da bi utvrdio da li se odnose na kršenje odredbi Zakona o pristupačnosti veba, posebno na nedostatke u skladu sa zahtevima pristupačnosti, od strane Savezne vlade ili institucije koja joj je dodeljena.

Ako je pritužba opravdana, FFG mora izdati preporuke za postupanje saveznoj vladi ili pravnim licima koja su u pitanju i predložiti mere koje služe za otklanjanje nedostataka.

Više informacija o postupku prigovora