Zaštiti podataka

Opšte

Odgovorno rukovanje ličnim podacima ima visok prioritet za Savezno ministarstvo za ublažavanje klimatskih promena, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK) Želimo da znate kada prikupljamo koje podatke i kako ih koristimo. Preduzeli smo tehničke i organizacione mere kako bismo osigurali da se propisi o zaštiti podataka poštuju od strane nas i naših spoljnih dobavljača usluga.

Kada posetite veb sajt, obrađuju se sledeći podaci (Serverlogs):

Veze društvenih medija

Na našem veb sajtu se povezujemo se sa različitim platformama društvenih medija (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube). U ovom konkretnom slučaju, međutim, samo je slika (simbol) povezana. To znači da nema automatskog prenosa podataka ovim uslugama. Tek kada aktivno kliknete na jedan od ovih simbola, vaši podaci će biti prebačeni na odgovarajuću uslugu.

Pomenuti servisi društvenih medija imaju svoje (glavno) sedište u SAD, zbog čega se ne može isključiti prenos podataka u SAD. Evropski sud pravde je potvrdio SAD kao zemlju sa neadekvatnim nivoom zaštite podataka. Konkretno, postoji rizik da će američke vlasti i obaveštajne službe pristupiti ličnim podacima i koristiti ih u svrhe kontrole i praćenja. Sprovođenje prava subjekata podataka nije garantovano u SAD odgovarajućim instrumentima pravne zaštite.

Veze ka veb sajtovima drugih dobavljača

Naša onlajn ponuda sadrži linkove ka veb sajtovima drugih dobavljača. Nemamo uticaj na to u kojoj meri se ovi dobavljači pridržavaju važećih propisa o zaštiti podataka.

Statistika

Statistika pristupa se beleži pomoću alata za analizu Matomo, vaša IP adresa je anonimizovana, alat je instaliran lokalno i podešen tako da se kolačići ne čuvaju.

Pravni osnov obrade

Sledeći pravni osnov se može uzeti u obzir za obradu vaših podataka: Obrada radi zaštite naših legitimnih interesa u skladu sa članom 6. stav 1. tačka f GDPR-a.

Vaša prava

U principu, imate pravo na informacije, ispravke, brisanje, ograničenja, prenosivost podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da obrada vaših podataka predstavlja kršenje zakona o zaštiti podataka ili su vaša prava na zaštitu podataka na bilo koji način prekršena, možete se žaliti nadzornom organu. U Austriji, ovo je Organ za zaštitu podataka.

Odgovorni u smislu Opšte uredbe o zaštiti podataka

Savezno ministarstvo za ublažavanje klimatskih promena, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK)

Radetzkystraße 2, 1030 Beč, Austrija

E-Mail: datenschutz@bmk.gv.at